Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o załączenie do oferty wymaganych oświadczeń:

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załączniku nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań.

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4:

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 26.01.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_mpp@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 15.01.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_mpp@geotronics.com.pl 


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 14.01.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_mpp@geotronics.com.pl