Zamówienia publiczne - Geotronics Dystrybucja - Autoryzowany Dystrybutor Trimble

Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

Kontakt z serwisem: +48 12 416 1600

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin realizacji zamówienia do 7 dni

Prosimy o odpowiedź w terminie do 29.08.2022 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_ipmos@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 3).

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Prosimy o odpowiedź w terminie do 18.08.2022 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_ipmos@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 3).

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Prosimy o odpowiedź w terminie do 18.08.2022 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_ipmos@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 3:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Prosimy o odpowiedź w terminie do 18.07.2022 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_dts@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zapytania

Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zapytania

Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zapytania

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 24.05.2022 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_skpt@geotronics.com.pl

lub na adres siedziby firmy:

Geotronics Dystrybucja Sp. z o. o.

Centralna 36

31-586 Kraków

Z dopiskiem – Bramownica nad torowisko

W przypadku ofert składanych na adres siedziby firmy liczy się data doręczenia do Zamawiającego


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zapytania

Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zapytania

Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zapytania

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 18.05.2022 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_skpt@geotronics.com.pl

lub na adres siedziby firmy:

Geotronics Dystrybucja Sp. z o. o.

Centralna 36

31-586 Kraków

Z dopiskiem – Bramownica nad torowisko

W przypadku ofert składanych na adres siedziby firmy liczy się data doręczenia do Zamawiającego


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 3:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin realizacji zamówienia do 2 tygodni.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 08-03-2022 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_dts@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin realizacji zamówienia do 10 tygodni

Prosimy o odpowiedź w terminie do 11.02.2022r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_ipmos@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin realizacji zamówienia do 30 dni.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 15.12.2021 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_ipmos@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin realizacji zamówienia do 7 dni

Prosimy o odpowiedź w terminie do 15.12.2021 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_ipmos@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin realizacji zamówienia do 7 dni.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 15.12.2021 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_ipmos@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin realizacji zamówienia do 30 dni.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 15-12-2021 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_ipmos@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin realizacji zamówienia do 45 dni.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 08.10.2021 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_dts@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 24-09-2021 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_dts@geotronics.com.pl


Postępowanie zostało podzielone na dwie części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 14.09.2021 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_dts@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 02.09.2021 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_dts@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 25.08.2021 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_dts@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 24.06.2021 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_dts@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin realizacji zamówienia do 30.06.2021 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 08.06.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_skpt@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin realizacji zamówienia do 18.06.2021 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 04.06.2021 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_dts@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin realizacji zamówienia do 18.06.2021 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 04.06.2021 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_dts@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin realizacji zamówienia 31.05.2021 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 24.05.2021 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_dts@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin realizacji zamówienia 31.05.2021 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 24.05.2021 r. do godziny 24:00 na adres:  projekt_dts@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin realizacji zamówienia do 21.06.2021 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 21.05.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_mpp@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Termin realizacji zamówienia do 21.06.2021 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 13.05.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_mpp@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Parametry techniczne przedmiotu zapytania zawarte zostały w Załączniku nr 2 (aktualizacja pliku w dniu 07.05.2021):

Załącznik nr 2 – Parametry techniczne

Specyfikacja anten GNSS zawarta została w Załączniku nr 3:

Załącznik nr 3 – Specyfikacja anteny GNSS

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4:

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy

Termin realizacji zamówienia do 11.06.2021 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 13.05.2021 r. do godziny 24:00 na adres projekt_mpp@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Termin realizacji zamówienia do 21.06.2021 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 13.05.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_mpp@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin realizacji zamówienia do 25.05.2021 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 07.05.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_mpp@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Do oferty prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie o braku powiązań:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin realizacji zamówienia do 25.05.2021 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 07.05.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_mpp@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 29.04.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_mpp@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 09.04.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_mpp@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 09.04.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_mpp@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 22.03.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_mpp@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 16.03.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_skpt@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 19.02.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_mpp@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Termin realizacji zamówienia do 15.03.2021 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 04.02.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_mpp@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o załączenie do oferty wymaganych oświadczeń:

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załączniku nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań.

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4:

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 26.01.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_mpp@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 15.01.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_mpp@geotronics.com.pl 


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o odpowiedź w terminie do 14.01.2021 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_mpp@geotronics.com.pl 

# hi