Hovermap, wszechstronne rozwiązanie do skanowania LiDAR, sprawia, że mapowanie niedostępnych obszarów jest bezpieczne, łatwe i szybkie.

Zaprojektowana jako obciążenie użytkowe drona, Hovermap łączy zaawansowane technologie unikania kolizji i autonomicznego lotu, aby bezpiecznie i szybko mapować niebezpieczne i pozbawione GPS środowiska.

Łatwa do zamontowania na dronie, samochodzie lub plecaku, Hovermap przechwytuje chmury punktów o wysokiej rozdzielczości podczas lotu, jazdy lub chodzenia.

Poniżej prezentujemy ponad 20 aplikacji tego rewolucyjnego narzędzia.


1. WIEŻE TELEKOMUNIKACYJNE 

Hovermap utrzymuje bezpieczną odległość, zapewniając bezpieczeństwo obiektu, operatora i drona, jednocześnie przechwytując wysokiej rozdzielczości i jakości chmury punktów. 

Zastosowania 

 • Potwierdzanie kierunku anteny 
 • Kontrola mocowania anteny 
 • Monitorowanie stanu 
 • Odkształcenia spowodowane korozją 
 • Wykrywanie zmian 
 • Dostępność miejsca dla nowych anten 
 • Analiza strukturalna 
Zaawansowane funkcje unikania kolizji i autonomii Hovermap utrzymują drona w bezpiecznej odległości, zmniejszając ryzyko dla obiektu. Te zestawy danych chmur punktów zostały przechwycone w trakcie jednego lotu i pokolorowane według wysokości. Dodatkowe kamery mogą być przenoszone w celu oceny stanu.

2. WIEŻE I LINIE PRZESYŁOWE 

Hovermap lata wzdłuż linii energetycznych w celu kontroli przewodów, izolatorów i wież, a także w celu identyfikacji wkraczania roślinności. 360° pole widzenia i SLAM zapewniają wysoką jakość zbierania danych nawet w przypadku utraty GPS. 

Zastosowania 

 • Inwentaryzacja powykonawcza 
 • Monitorowanie stanu 
 • Monitorowanie wkraczania roślinności 
 • Kontrola mocowania izolatorów
Unikanie kolizji i wirtualna osłona Hovermap zapewniają dronowi utrzymanie dystansu od tych krytycznych struktur.

3. SZYBY PIONOWE 

Kontrole pionowych szybów i konstrukcji występują podczas budowy, w trakcie eksploatacji lub po ich opuszczeniu. Obecne metody są niebezpieczne dla personelu i sprzętu, kosztowne, czasochłonne i zazwyczaj skutkują niską jakością danych. Hovermap może lecieć lub być opuszczony w klatce ochronnej, aby uchwycić dane z inspekcji. 

Zastosowania 

 • Inspekcja geotechniczna 
 • Monitoring sejsmiczny 
 • Modelowanie przepływu powietrza 
 • Rehabilitacja/zamykanie szybów
Ten tunelowy szyb wentylacyjny został zmapowany i skontrolowany podczas 5-minutowego lotu w dół szybu.

4. ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE NA WOLNYM POWIETRZU 

Niezależnie od tego, czy skanowanie ma na celu kontrolę powykonawczą, czy też kontrolę bezpieczeństwa i wykrywanie zmian, Hovermap dostarcza wysokiej rozdzielczości, dokładne dane, które mogą być rejestrowane do systemu odniesień przestrzennych lub poprzednich skanów. 

Zastosowania 

 • Inwentaryzacja Powykonawcza 
 • Monitorowanie stanu 
 • Wykrywanie zmian 
 • Inżynieria odwrotna 
 • Bezpieczeństwo i inspekcje wizualne 
 • Analiza strukturalna 
 • Zarządzanie przestrzenią 
 • Zaangażowanie zainteresowanych stron
Poprzednie inspekcje w tym miejscu były utrudnione przez metalowe konstrukcje zakłócające pracę magnetometrów dronów. Hovermap wykorzystuje wyłącznie dane LiDAR, więc nie mają na niego wpływu potencjalne zakłócenia spowodowane dużymi metalowymi strukturami i cieniami GPS.

5. ZAKŁAD PRZEMYSŁOWY W HALI 

Przeszkody, poruszający się sprzęt i wąskie obszary sprawiają, że te trudne do mapowania środowiska z brakiem GPS są idealnie dopasowane do możliwości Hovermap. Zaawansowane unikanie kolizji, mapowanie SLAM i wszechstronne metody zbierania danych umożliwiają dokładne i szybkie zbieranie danych. 

Zastosowania 

 • Modele 3D 
 • Powykonawcze / cyfrowe bliźniaki 
 • Wykrywanie zmian 
 • Kontrola przed rozpoczęciem budowy 
 • Inżynieria odwrotna 
 • Kontrola bezpieczeństwa 
 • Zaangażowanie zainteresowanych stron
Ta pompownia w stanie surowym została uchwycona podczas 5-minutowego lotu wewnątrz budynku. Przed lotem pilot zademonstrował funkcję unikania kolizji Hovermap, aby zapewnić klienta, że dron może bezpiecznie latać wokół tego krytycznego elementu infrastruktury.

6. PRZESTRZENIE ZAMKNIĘTE (ZBIORNIKI) 

Inspekcje przestrzeni zamkniętych są niezwykle niebezpieczne, ale mogą być bezpiecznie wykonywane przy użyciu Hovermap przymocowanego do drona lub na uwięzi w celu identyfikacji wad lub problemów funkcjonalnych. 

Zastosowania 

 • Inwentaryzacja Powykonawcza 
 • Ocena stanu lub funkcjonalności 
 • Monitorowanie odkształceń (wybrzuszeń) 
 • Inżynieria odwrotna 
 • Wizualne inspekcje bezpieczeństwa
Unikanie kolizji i wszechstronne metody rozmieszczania Hovermap umożliwiają przechwytywanie danych z zamkniętych przestrzeni, takich jak ten zbiornik magazynowy.

7. MOSTY 

Każda praca inżynierska dotycząca mostów zaczyna się od dokładnych i wysokiej jakości danych. Hovermap przechwytuje wysokiej rozdzielczości, dokładne dane chmur punktów mostów, nawet w obszarach bez GPS. Skany mogą być łączone z badaniami hydrograficznymi lub innymi skanami w punktach, w których się pokrywają, aby dostarczyć kompletny zestaw danych. 

Zastosowania 

 • Inwentaryzacja Powykonawcza 
 • Monitorowanie stanu 
 • Inżynieria odwrotna 
 • Kontrola usług 
 • Integralność strukturalna 
 • Kontrola wizualna 
Kontrole mostów są wymagane przez cały cykl życia mostu. Latanie dronem to najbardziej efektywny czasowo i kosztowo sposób skanowania tych aktywów. Hovermap rejestruje dokładne dane nawet podczas lotu pod pokładem, gdzie GPS może nie zawsze być dostępny.

8. MOLA I PORTY 

Wszechstronne metody pozyskiwania danych Hovermap umożliwiają skanowanie infrastruktury nad i pod infrastrukturą mola przy minimalnym zakłóceniu działalności. Skany LiDAR w połączeniu z badaniami batymetrycznymi dają kompletny zestaw danych o aktywach. 

Zastosowania 

 • Inwentaryzacja powykonawcza 
 • Kontrola stanu 
 • Inżynieria odwrotna 
 • Modelowanie podnoszenia się poziomu morza 
 • Zaangażowanie zainteresowanych stron
Ten obiekt portowy został kompleksowo zmapowany powyżej mola za pomocą skanowania lotniczego i pieszego, a poniżej za pomocą Hovermap na jednostce pływającej. Chmury punktów zostały połączone z badaniami akustycznymi, tworząc kompletny zestaw danych o aktywach.

9. BUDYNKI I KONSTRUKCJE

Skomplikowane miejskie środowiska budowlane to trudne środowiska do mapowania. Hovermap pokonuje wysokie lub pionowe konstrukcje, takie jak dźwigi, i lata w obszarach cienia GPS, aby uzyskać dokładne chmury punktów o wysokiej rozdzielczości.

Zastosowania  

 • Inwentaryzacja powykonawcza
 • Wykrywanie kolizji 
 • Kontrola stanu 
 • Raportowanie postępu prac lub kontroli jakości 
 • Inżynieria odwrotna 
 • Zaangażowanie zainteresowanych stron
Place budowy zawierają wiele zagrożeń dla dronów, ale Hovermap idealnie nadaje się do tych złożonych środowisk. Szczegóły tego budynku zostały uchwycone podczas lotów i spacerów po piętrach, a następnie połączone w jeden zestaw danych.

10. TUNELE 

Tunele stanowią istotną infrastrukturę i wymagają kontroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności aktywów. Hovermap szybko i dokładnie skanuje te środowiska pozbawione GPS przy minimalnym opóźnieniu budowy lub operacji. 

Zastosowania 

 • Kontrola zgodności z przepisami 
 • Monitorowanie stanu 
 • Kontrola przeciwpożarowa 
 • Kontrola geotechniczna 
 • Monitorowanie usług 
 • Modelowanie wentylacji
Mapowanie SLAM LiDAR w Hovermap sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla zastosowań związanych z drążeniem tuneli. Pozyskiwanie danych może odbywać się poprzez skanowanie piesze, za pomocą pojazdów lub dronów.

11. INFRASTRUKTURA 

Infrastruktura, taka jak zapory, wymaga różnorodnych ocen, od geotechnicznych, hydrologicznych, hydraulicznych, mechanicznych i strukturalnych. Tradycyjne naziemne skanowanie LiDAR jest drogie, czasochłonne i może nie obejmować całego obiektu. Hovermap rejestruje dane o wysokiej rozdzielczości na 100% powierzchni obiektu. 

Zastosowania 

 • Inwentaryzacja powykonawcza
 • Monitorowanie stanu 
 • Inżynieria odwrotna 
 • Zaangażowanie zainteresowanych stron 
 • Wykrywanie wilgoci na powierzchni
Hovermap dodaje przechwytywanie danych LiDAR do tradycyjnej wizualnej kontroli zapór. Chmury punktów pokolorowane według intensywności, jak powyżej, identyfikują obszary zniszczenia i przesiąkania wilgoci.

11. JASKINIE I KLIFY 

Obrotowy czujnik LiDAR Hovermap przechwytuje dane we wszystkich kierunkach, dzięki czemu idealnie nadaje się do skanowania wzdłuż krawędzi klifu lub mapowania systemu jaskiń. Skanowanie 360° za pomocą tradycyjnego skanera wymaga dwóch przejść, ale Hovermap rejestruje te środowiska w jednym. 

Zastosowania 

 • Mapowanie konturów 
 • Ocena środowiska 
 • Ocena przed rozpoczęciem budowy 
 • Analiza wododziału
Plany zagospodarowania obszaru wokół tego otworu, będącego naturalną formacją rozciągającą się pod klifem, obejmowały budowę platformy widokowej. Podczas 5-minutowego lotu Hovermap zebrano dane dotyczące klifu i otworu w celu przeprowadzenia oceny ryzyka i kontroli geotechnicznej.

13. TEREN

Cyfrowy model terenu (DTM) to trójwymiarowa reprezentacja powierzchni terenu, stworzona na podstawie danych wysokościowych, z cyfrowo usuniętymi obiektami takimi jak roślinność czy infrastruktura. Hovermap przelatuje nad i pod koronami drzew, aby uchwycić pełny obraz terenu.

Zastosowania

 • Modelowanie powodzi i drenażu
 • Modelowanie osiadania terenu
 • Użytkowanie i zarządzanie gruntami
 • Badania geologiczne

14. SKŁADOWISKA

Tradycyjne metody badania składowisk mogą być powolne, wymagają wielu ustawień i mogą nie zapewniać 100% pokrycia. Pomierzone dane przy użyciu Hovermap w postaci chmury punktów umożliwiają dokładną wolumetrię oraz szeroki zakres innych analiz nachyleń i składowisk.

Zastosowania

 • Odwzorowanie kształtów
 • Fragmentacja
 • Analiza zboczy i stabilności
 • Objętość (wewnątrz i na zewnątrz)
Używanie Hovermap do skanowania składowiska utrzymuje operatora drona w bezpiecznej odległości od ciężkiego sprzętu i szybko generuje dane do raportów na koniec miesiąca.

15. LEŚNICTWO

Odwzorowanie plantacji ma zrewolucjonizować gospodarkę leśną. Podczas gdy istniejące rozwiązania rejestrują nad koroną drzew, Hovermap rejestruje dane nad i pod koronami, aby stworzyć pełny obraz lasu i scharakteryzować poszczególne drzewa według lokalizacji, rozmiaru,

prostolinijności i rozgałęzienia.

Zastosowania

 • Analiza struktury korony drzew
 • Przycinka drzew
 • Obliczenia objętości drewna
 • Modelowanie działu wodnego
Ta chmura punktów z lasu, pokolorowana według wysokości, powstała w wyniku połączenia skanów nad i pod koronami drzew.

16. ZARZĄDZANIE UPRAWAMI

LiDAR jest szeroko stosowany w naukach rolniczych do identyfikacji upraw, szacowania powierzchni zasiewów i plonów. Załogowe operacje lotnicze, często kosztowne i podatne na zachmurzenie, są zastępowane przez LiDAR oparty na dronach, takich jak Hovermap, które są bardziej opłacalne i oferują bardziej elastyczne operacje, aby lepiej informować o decyzjach dotyczących zarządzania uprawami.

Zastosowania

 • Wykrywanie szkodników i chorób
 • Szacowanie plonów
 • Monitorowanie wzrostu upraw
 • Zarządzanie plantacją
Sześć pomiarów przy pomocy Hovermap (w kolorze od niebieskiego do czerwonego) przeprowadzonych w ciągu dziewięciomiesięcznego cyklu wzrostu uprawy trzciny cukrowej mierzyło wpływ różnych nawozów azotowych.

17. DZIEDZICTWO KULTUROWE

Zbudowane bez lub z niewielką ilością informacji przestrzennych, budynki i konstrukcje zabytkowe wymagają aktualnych danych przed i podczas działań konserwatorskich, przebudowy lub budowy. Wirtualna osłona Hovermap zapewnia dronowi utrzymanie bezpiecznej odległości podczas przechwytywania kolorowych danych o wysokiej rozdzielczości.

Zastosowania

 • Inwentaryzacja powykonawcza
 • Kontrola przedrekultywacyjna
 • Monitorowanie postępu prac
 • Marketing publiczny
 • Zaangażowanie zainteresowanych stron
To zdjęcie 122-metrowej Garudy Wisnu Kencana na Bali w Indonezji łączące skany lotnicze i podczas spacerowania.

18. TWORZENIE MAP MIAST

W miarę jak władze lokalne i miejskie przechodzą na cyfrowe modele 3D do planowania miast, wzrasta potrzeba szybkiego zbierania danych odpowiednich dla poziomu szczegółowości 3 lub 4. Wszechstronność Hovermap i gęste, kolorowe chmury punktów czynią z niego idealne rozwiązanie do mapowania miast.

Zastosowania

 • Inwentaryzacja powykonawcza
 • Modelowanie kontekstowe
 • Sekwencja budowy
 • Badania oświetlenia/cienia
 • Analiza pola widzenia
 • Planowanie miejskie
 • Zarządzanie korytarzami
Ten skan budynku jest pokolorowany realistycznymi kolorami i teksturowany, aby stworzyć intuicyjny element w modelu miasta.

19. OPTYMALIZACJA PRZESTRZENI

„Czy to pasuje?” to kluczowe pytanie, na które należy odpowiedzieć przed przeniesieniem sprzętu lub zasobu z jednego miejsca do drugiego. Zeskanuj zasób, trasę transportu i nową lokalizację pod kątem wirtualnego dopasowania przed przeniesieniem.

Zastosowania

 • Wykrywanie kolizji
 • Zarządzanie przestrzenią
 • Zaangażowanie zainteresowanych stron
 • Wykrywanie kolizji na drodze transportu
Przed przeniesieniem samolotu z II wojny światowej, Muzeum USS Midway musiało wiedzieć, czy zmieści się on w nowej lokalizacji. 5-minutowe skanowanie piesze i przetworzone chmury punktów wykazały, że samolot może zostać przeniesiony do nowej przestrzeni wystawowej.

20. BIM

Branża budowlana polega na dokładnym modelowaniu informacji o budynku 3D (BIM), aby efektywnie planować, projektować, budować i zarządzać budynkami i infrastrukturą. Lataj, chodź lub przymocuj Hovermap, aby szybko uchwycić dokładne i bezcieniowe dane dla złożonych środowisk zabudowanych.

Zastosowania

 • Inwentaryzacja powykonawcza
 • Wykrywanie kolizji
 • Udostępnianie informacji
 • Projekt mechaniczny, elektryczny, hydrauliczny
 • Współpraca projektowa

21. EFEKTY WIZUALNE (VFX) – BONUS

Podczas pracy na żywym planie filmowym w celu uchwycenia danych VFX w przemyśle filmowym, szybkość jest kluczowa. Dzięki Hovermap skanowanie planu filmowego może teraz odbywać się pomiędzy ujęciami, mierząc w ciągu 5 minut obszary, które wcześniej zajęłyby godzinę. Hovermap może pozyskiwać dane ponad budynkami i wokół złożonych elementów scenografii, czyli w obszarach, w których tradycyjnie nie było skutecznej metody zastosowania LiDAR.

Zastosowania

 • Modelowanie 3D
 • Skan poglądowy zestawów i lokalizacji elementów
Główny plac w dużym mieście został zamknięty przez policję na zaledwie pięć minut, aby umożliwić przechwycenie kluczowej sceny w ważnym filmie. Tradycyjne skanowanie zamknęłoby ten obszar na wiele godzin.

O HOVERMAP 

Hovermap to wszechstronne rozwiązanie do mobilnego mapowania, które może działać w środowiskach pozbawionych GPS i niebezpiecznych.

Hovermap łączy w sobie obrotowy czujnik LiDAR, który rejestruje sferyczne pole widzenia prawie 360˚ x 360˚, z algorytmami jednoczesnej lokalizacji i mapowania (SLAM) do odwzorowania, nawigacji, unikania kolizji i utrzymywania pozycji bez systemu pozycjonowania GNSS.

Po zamontowaniu na dronie, Hovermap umożliwia autonomiczny lot – poza zasięgiem linii wzroku i komunikacji – w trudnych warunkach pozbawionych dostępu do systemu GPS, dzięki czemu można wchodzić w niedostępne obszary. 

Podczas korzystania z trybu lotu Autonomy Level 2, piloci dronów wykonują całą misję, od startu do lądowania, używając tabletu i inteligentnych punktów orientacyjnych. Dane są przetwarzane na pokładzie w czasie rzeczywistym, aby przesłać mapę 3D z powrotem do operatora, podczas gdy Hovermap nawiguje do punktów orientacyjnych, omija przeszkody i rejestruje dokładne dane w postaci chmury punktów w wysokiej rozdzielczości.

Ważący zaledwie 1,8 kg, Hovermap jest łatwy do wdrożenia i montowania na różnych konstrukcjach, aby umożliwić latanie, chodzenie, jazdę na pojeździe i inne metody pozyskiwania danych.

Po szczegóły zapraszamy na dedykowaną stronę produktu