Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych (nr POIR.04.01.04-00-0056/17)Celem pracy badawczej jest opracowanie zintegrowanego systemu pomiarowego składającego się z platform geodezyjnych oraz aparatury sejsmicznej, umożliwiającego wizualizację wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów sejsmicznych na powierzchnię terenu górniczego. Proponowane rozwiązanie umożliwi automatyzację detekcji i określenia skutków zdarzeń parasejsmicznych. Pomiary sejsmiczne umożliwią określenie poziomu drgań oraz wyznaczenie zasięgu ich oddziaływań. Natomiast na podstawie opracowania satelitarnych pomiarów geodezyjnych (interferometria PSInSAR i techniki satelitarne GNSS) zostaną wyznaczone deformacje terenu powstałe po odnotowanym zjawisku. Opracowane w efekcie realizacji projektu oprogramowanie umożliwi zebranie uzyskanych pomiarów, ich zautomatyzowane łączne opracowanie i analizę oraz wyznaczenie odpowiednich wskaźników skutków zdarzeń parasejsmicznych. System wizualizacji uzyskanych wyników zostanie zaimplementowany w środowisku GIS, co pozwoli na przedstawienie użytkownikowi kompletnej informacji o skutkach wpływów działalności górniczej na powierzchnię terenu. Rezultatem projektu będzie gotowy do wdrożenia produkt, czyli zautomatyzowany system pomiarowy umożliwiający wizualizację wpływów generowanych wysokoenergetycznym wstrząsem sejsmicznym na powierzchnię terenu. System dedykowany jest dla rejonów górniczych, gdzie eksploatacji towarzyszy aktywność sejsmiczna, a odbiorcą końcowym mogą być zarówno przedsiębiorcy górniczy jak i samorządy terytorialne.

Nazwa Beneficjenta:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
Geotronics Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość Projektu:
9 767 581,09 PLN

Wartość dofinansowania:
8 535 847,59 PLN

Okres realizacji:
01.09.2018-31.08.2021Tytuł projektu: Budowa centrum badawczo – rozwojowego w Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. w celu prowadzenia prac badawczo – rozwojowych w zakresie badań nad innowacyjnymi produktami

Cel projektu: Przedsięwzięcie realizowane przez Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o., ma na celu stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w zakresie prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie systemów z zakresu geolokalizacji. Umożliwi to wykonywanie nowych i unowocześnienie dotychczas stosowanych technik pomiarowych w zakresie pomiarów i geolokalizacji, a także stworzy możliwość wzbogacenia oferty Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. o nowe lub udoskonalone produkty dotychczas nie dostępne w ofercie firmy. Oferta Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. zostanie rozbudowana o produkt w postaci systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego – system wyznaczania pozycji o wysokiej efektywności i wiarygodności. 

Kwota kosztów kwalifikowanych projektu: 8 945 000,00 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 6 024 000,00 PLN