System Kontroli Platform Transportowych | Geotronics

Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

Kontakt z serwisem: +48 12 416 1600

Zintegrowane Systemy Pomiarowe

System Kontroli Platform Transportowych | Geotronics

System Kontroli Platform Transportowych

To innowacyjny zintegrowany system pomiarowy stanowiący połączenie technologii skanowania laserowego, wysokorozdzielczych zobrazowań oraz autorskiego oprogramowania.Funkcjonalności i składniki systemu mogą być dowolnie konfigurowane i modyfikowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta.

Podstawowe funkcjonalności systemu:

  • Kompleksowa dokumentacja fotograficzna platform transportowych
  • Rozpoznawanie numerów rejestracyjnych i typów platform transportowych
  • Pomiar i identyfikacja przekroczeń skrajni kolejowej
  • Automatyczne obliczanie objętości ładunku w wagonach
  • Identyfikacja uszkodzeń burt i przestrzeni ładunkowej
system-kontroli-platform-transportowych

Funkcjonalność

Podstawowa funkcjonalność systemu SKPT umożliwia bieżącą kontrolę poziomu zapełnienia wagonów transportujących materiały sypkie i pozyskanie informacji o ilości surowca znajdującego się wewnątrz. Pomiar realizowany jest automatycznie z zastosowaniem sknerów laserowych. Skaner odpowiedzialny za pomiar wnętrza wagonu instalowany jest ponad torowiskiem. Skaner rozmieszczone na słupach bramownicy służą do pomiaru burt wagonów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych algorytmów identyfikacja wagonów oraz pomiar może być prowadzony w ruchu pociągu jaki i na postoju.

Wszechstronność

Skanery mogą być instalowane na istniejących elementach infrastruktury kolejowej lub na dostarczonych przez Geotronics bramownicach pomiarowych. Punkty pomiarowe mogą być instalowane w zależności od preferencji klienta w punktach załadunkowych, miejscach rozładunku oraz liniach kolejowych. Wszystkie komponenty systemu wykonane są ze wzmocnionych materiałów i przystosowane do pracy w warunkach terenowych. Dane o aktualnym zapełnieniu są rejestrowane, zapisywane do bazy danych, a za pośrednictwem aplikacji użytkownika biurowego przekazywane do stanowiska dyspozytora.

Dzięki wszechstronności zastosowania technologii skanowania laserowego, system może być stosowany do pomiaru objętości różnych materiałów transportowanych wagonami, takich jak: kamień, piaski, ruda, węgiel.

# hi