Trimble GEDO NovaTrack - Geotronics Dystrybucja - Autoryzowany Dystrybutor Trimble

Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

Kontakt z serwisem: +48 12 416 1600

Geodezja kolejowa

Trimble GEDO NovaTrack - Geotronics Dystrybucja - Autoryzowany Dystrybutor Trimble

Projektowanie geometrii toru


Projektowanie geometrii toru w bezwzględnym układzie to nie lada wyzwanie, szczególnie jeśli chodzi o porównanie ze stanem istniejącym lub zaplanowanie podbicia w odniesienu do nowego projektu.

Oprogramowanie Trimble GEDO NovaTrack umożliwia automatyczne obliczenie i wpasowanie elementów osiowania w oparciu o dane pomiarowe z systemów Trimble GEDO. W ten sposób projektowane elementy geometrii toru o optymalnych parametrach i pozycji bezwględnej są wpasowywane w bieżące położenie toru. Takie podejście pozwala projektować w odniesieniu do stanu faktycznego i dostarczać dane niezbędne przy modernizacji lub utrzymaniu toru, gdy brak jest protokołów lub są one nieaktualne.

trimble-gedo-novatrack

Automatyczne szacowanie osiowania

Zaawansowany silnik obliczeniowy programu wykonuje analizę regresji danych z pomiaru toru i zamienia je w elementy osiowania. Program oferuje różne scenariusze dla znalezienia właściwych rozwiązań, począwszy od szacowania geometrii, po precyzyjną ocenę element po elemencie i dostosowanie do lokalnych przepisów. W celu oceny jakości projektu i akceptacji wyników, obliczane dane są stale przetwarzane w wybranych widokach zawierających dane graficzne i numeryczne.

Ustawianie reguł i ograniczeń

Indywidualne ograniczenia elementów geometrii, prędkości lub wartości przechyłki można zdefiniować wstępnie i zastosować do poszczególnych odcinków toru. Oprogramowanie pozwala jednocześnie zastąpić wartości prędkości i przechyłki danymi nadanymi przez użytkownika. Ostatecznie elementy osiowania są wpasowane automatycznie, zgodnie z zasadami limitów prędkości i przechyłki.

Półautomatyczna finalizacja parametrów dla uzyskania najlepszego osiowania

Elementy geometrii toru można dodatkowo regulować w celu dopasowania do bieżącej pozycji toru, poprzez ustawianie kierunków, długości początkowych/końcowych i krzywizn poszczególnych elementów za pomocą odpowiednich widoków. Obliczone elementy są od razu przetwarzane w bezwzględną geometrię toru.

Środowisko pracy zapewnia intuicyjne działanie podczas procesu dostosowywania elementów, umożliwiając podgląd wyników w różnych widokach jednocześnie. Narzędzia widoków odgrywają bardzo ważną rolę w pracach związanych z utrzymaniem toru, gdyż wartości nasuwania i podnoszenia są na bieżąco wyświetlane jako różnica nowo powstałego projektu do sytuacji w terenie.

Płynna wymiana danych w środowisku GEDO

Nowo powstały projekt geometrii toru, uwzględniający plan, profil i przechyłki jest eksportowany z Trimble GEDO NovaTrack do formatów środowiska GEDO. Ponadto, wyeksportowana geometria toru może być bezpośrednio wykorzystana w oprogramowaniu Trimble GEDO Office i Trimble GEDO Scan Office, a także w programach terenowych Trimble GEDO Track i Trimble GEDO Vorsys, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z oceną stanu toru, podbijaniem, czy analizą skrajni.

# hi