Trimble GEDO IMS - Geotronics Dystrybucja - Autoryzowany Dystrybutor Trimble

Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

Kontakt z serwisem: +48 12 416 1600

Geodezja kolejowa

Trimble GEDO IMS - Geotronics Dystrybucja - Autoryzowany Dystrybutor Trimble

Najbardziej wydajny pomiar torów od Trimble


System Trimble GEDO IMS składa się z wózka torowego Trimble GEDO CE 2.0 i wysoce precyzyjnego IMU. Jest to podstawa do wydajnego i dokładnego pomiaru toru oraz gromadzenia informacji o obiektach przytorowych. Do systemu można dodać dodatkowe komponenty i czujniki, które zwiększają zakres zastosowań i gwarantują najlepszą wydajność.

trimble-gedo-ims

GEDO IMS do regulacji osi toru

System Trimble GEDO IMS można używać z tachimetrem Trimble S5/S7/S9 lub Profilomierzem Trimble GEDO do pomiaru znaków regulacji wzdłuż toru. Na podstawie pomiaru trajektorii podczas przejazdu wózka i domiarów do znaków regulacji, system wyznacza różnice pomiędzy zmierzoną i projektowaną osią toru. Dane są następnie przekazywane do podbijarki w procesie regulacji osi toru. Taki sposób pomiaru stanowi najbardziej wydajną metodę pracy z podbijarką torową..

GEDO IMS do pomiaru skrajni

Połączenie skanera laserowego Trimble GEDO GX50 i Trimble GEDO IMS tworzy wysoce wydajny system pomiarowy do mapowania obiektów przytorowych. W wyniku pomiaru powstaje gęsta chmura punktów 3D w bezwzględnym układzie współrzędnych. Z chmury punktów można otrzymać informacje o obiektach przytorowych oraz wykonać różnorakie analizy skrajniowe. Ponadto dane mogą być wykorzystane na każdym etapie budowy w projektach BIM.

GEDO IMS do pomiaru i projektowania geometrii toru

Połączenie systemu Trimble GEDO IMS z technologią Trimble GNSS umożliwia pomiar toru bez znaków regulacji (osnowy), a w oparciu o współrzędne GNSS. Zebrane dane można wykorzystać do stworzenia nowej lub modyfikacji istniejącej geometrii toru. Nowe znaki regulacji mogą być zastabilizowane i zmierzone podczas jednego przejazdu wózka. Pozwala to na wykorzystanie systemu do dalszych prac pomiarowych przy utrzymaniu lub przebudowie.

Główne korzyści

  • Prosty w obsłudze wózek rejestruje pozycję 3D toru wraz z szerokością i przechyłką podczas jednego przejazdu
  • Pomiar długich odcinków toru bez zakłócania normalnego ruchu pociągów
  • Możliwość połączenia z dodatkowymi czujnikami w zależności od rodzaju wykonywanych pomiarów
  • Krótka inicjalizacja pozwala szybko rozpocząć pomiar
  • Bardzo prosta obsługa, czytelne, intuicyjne oprogramowanie
  • Ciągły zapis danych w wysokiej rozdzielczości pozwala na różnorakie analizy
  • Wewnętrzna kontrola jakości w ramach procesu pomiaru w terenie
# hi