W opublikowanym niedawno raporcie firmy Wingtra na temat Osiągania dokładności bezwzględnej 1 cm  pokazano, że dron VTOL WingtraOne osiąga trzykrotnie wyższą dokładność niż inne płatowce. Ale jak to naprawdę działa? I co należy zrobić, aby osiągnąć taką dokładność? Przeczytajcie poniższy artykuł, aby poznać podstawowe kroki.

1) 1 cm – poziomy błąd RMS mierzony w sposób ciągły podczas 23 lotów testowych prowadzonych w USA i Szwajcarii w lecie 2018r. Błąd RMS ma odchylenie standardowe równe 0,4 cm w stosunku do wszystkich 23 lotów. 2) 3 cm – najlepsze możliwe do osiągnięcia wyniki innych wiodących na rynku dronów z kamerą 20 megapikseli zgodnie ze specyfikacjami technicznymi producenta.

Użyj drona WingtraOne PPK z kamerą Sony RX1RII

WingtraOne PPK to jedyny dron o szerokim zasięgu, który do tej pory osiągnął dokładność bezwzględną pomiaru poniżej 1 cm.

Dron VTOL WingtraOne może bezpiecznie dźwigać wysokiej jakości sensory; np. aparat Sony RX1RII z pełnoklatkową matrycą 42,4 Mpix. Taki aparat wykonuje zdjęcia o naprawdę wysokiej rozdzielczości z większą całkowitą liczbą pikseli. Ze względu na to, że współrzędne są zdefiniowane dla każdego piksela, im więcej ich jest, tym dokładniejsza jest ostateczna mapa lub model 3D. W związku z tym, VTOL = wyższa rozdzielczość = lepsza dokładność.

Zwracaj uwagę na odległość od stacji bazowej

Osiągalna dokładność bezwzględna zależy od danych korekcyjnych pochodzących z zapisu statycznego stacji bazowej. Im bliżej stacji bazowej wykonujesz nalot, tym lepsze będą dane korekcyjne zapisu GNSS na pokładzie samolotu WingtraOne.

Wraz ze wzrostem odległości od stacji bazowej, spada dokładność bezwzględna wyników. Stosuje się zasadę – co 10 km dodaj 1 cm do dokładności.

Korzystając ze stacji bazowej stanowiącej część sieci stacji referencyjnych GNSS, upewnij się, że znajduje się ona wystarczająco blisko. Wyniki dokładności będą stopniowo spadać, wraz ze wzrostem odległości od stacji. Praktyczna zasada jest następująca – każde 10 km dodaje 1 cm do błędu RMS.

Jeśli stacja GNSS znajduje się dalej, użyj własnej stacji bazowej.

Miej świadomość wpływu wysokości na dokładność

Długa linia bazowa wpływa przede wszystkim na dokładność pionową. W przypadku, gdy różnica wysokości miedzy stacją bazową i obszarem pomiaru wynosi ponad 500 m, dokładność znacząco spada. Należy brać to pod uwagę podczas planowania projektów.

W przypadku gdy różnica wysokości miedzy stacją bazową i obszarem pomiaru wynosi ponad 500 m, dokładność może się pogorszyć.

Zawsze korzystaj z wysokiej jakości, geodezyjnej stacji bazowej

Podczas konfigurowania nowej stacji bazowej na nieznanym punkcie, odbiornik GNSS powinien rejestrować dane GPS przez kilka godzin lub, jeszcze lepiej, przez całą noc. Rejestrowanie danych GPS przez dłuższy czas pomoże uzyskać wyższą dokładność wyników.

Należy mieć na uwadze to, że jeśli nowa stacja bazowa zostanie ustanowiona w punkcie o znanych współrzędnych, wyniki zależą od tego, jak dokładnie został zmierzony ten punkt.

Podczas tworzenia nowej stacji bazowej, należy rejestrować dane GPS przez co najmniej kilka godzin.

Ważne! Nie zapomnij sprawdzić minimalnych wymagań stacji bazowej, które są następujące:

  • Możliwość ciągłego zapisu z interwałem rejestrowania 15s lub wyższym (zalecane 1s dla najwyższej dokładności)
  • Rejestrowanie co najmniej dwóch częstotliwości L1 i L2
  • Odbieranie poprawek konstelacji GPS + GLONASS (opcjonalnie dla wysokiej precyzji)

Załóż punkty kontrolne, aby udowodnić otrzymaną dokładność swojemu klientowi

Podczas pomiaru punktów kontrolnych należy korzystać z odbiornika GPS RTK lub PPK. Używanie innego urządzenia niż odbiornik GPS RTK lub PPK spowoduje pogorszenie dokładności.

Umieść odbiornik GPS dokładnie na środku znaczka punktu kontrolnego. Upewnij się, że jest on właściwie spionowany. Użyj bipoda, aby mieć pewność, że odbiornik jest stabilny i nie porusza się podczas pomiaru.

Aby dobrze ocenić dokładność, należy precyzyjnie mierzyć punkty kontrolne.

Zachowaj ostrożność przy różnych układach współrzędnych

Zdjęcia WingtraOne mogą posiadać georeferencję w dowolnym globalnym układzie współrzędnych np. WGS84. W przypadku, gdy ostateczne opracowanie ma być wykonane w lokalnym układzie współrzędnych, można przeprowadzić transformację jako część przetwarzania, albo zewnętrznie, korzystając z odpowiednich narzędzi do konwersji. Należy pamiętać, że ostateczne wyniki w lokalnych układach współrzędnych są tak dokładne, jak użyte narzędzie do konwersji.

Transformacja ostatecznych wyników z jednego układu współrzędnych na inny może wprowadzić pewne błędy. Należy pamiętać, że ostateczne wyniki w lokalnych układach współrzędnych są tak dokładne, jak użyte narzędzie do konwersji.

Unikaj przeszkód w otoczeniu

Sygnały satelitarne GNSS mogą być blokowane przez duże przeszkody, takie jak wysokie budynki, góry lub drzewa. Dlatego, jeśli wykorzystuje się w projekcie pomiary GNSS, należy starannie wybierać lokalizacje, tak aby otoczenie nie blokowało dostępu sygnałów satelitarnych.

Przeszkody występujące w otoczeniu mogą blokować sygnały satelitarne twojemu odbiornikowi GNSS. Może mieć to negatywny wpływ na wyniki dokładności. Należy mieć to na uwadze podczas planowania projektów w dolinach, kanionach lub w otoczeniu wysokich budynków.

Źródło: How you can achieve 1 cm (0.4 in) drone survey accuracy in your next mapping project
Tłumaczenie: Anna Starz, Geotronics Dystrybucja