Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

Fotogrametria

WingtraOne

Bezzałogowy system lotniczy

Startuje jak kopter, lata jak płatowiec


Do 0.7 cm
Wielkość piksela terenowego (GSD)
Do 1 cm
Dokładność bezwzględna
2x2 m
Obszar startu/lądowania
400 ha przy GSD 3 cm/px
Zakres mapowania

WingtraOne to w pełni autonomiczny dron, który nie wymaga startu z ręki czy z wyrzutni. Pionowy start i lądowanie zapewniają bezpieczeństwo operatora, otoczenia i samego drona.

wingtraone

Pionowy start i lądowanie to nie wybór, to jedyna opcja

System WingtraOne startuje i ląduje pionowo jak helikopter, ale lata w powietrzu równie sprawnie jak płatowiec.

Dzięki temu dron może startować i bezpiecznie lądować w trudnych warunkach, w których inne płatowce po prostu nie mogą działać.

WingtraOne może startować między budynkami lub w korytarzach leśnych i delikatnie lądować na nierównym lub skalistym terenie.

Wszystko czego potrzebujesz: duży zasięg, wysoka rozdzielczość i dokładność do 1 cm

Dzięki swojej niespotykanej funkcjonalności, z WingtraOne można mapować kamieniołom o wielkości 240 boisk do futbolu amerykańskiego podczas godzinnego nalotu.

Rozdzielczość wynikowej mapy umożliwia przybliżanie i podgląd niewielkich szczegółów, np. monety leżącej na ziemi. A co najlepsze – możliwe jest dokładne określenie współrzędnych monety z dokładnością bezwzględną 1 cm.

Specyfikacja techniczna

Producent Wingtra AG (www.wingtra.com)
Typ Drona Tailsitter VTOL (pionowy start i lądowanie)
Waga (pusty) 3.7 kg
Maks. waga ładunku 800 g
Rozpiętość skrzydeł 125 cm
Pojemność baterii 99 Wh (wymagana para baterii)
Oprogramowania do planowania i kontroli lotu WingtraPilot
Tablet (dołączony) tablet z systemem Android; preinstalowany
Aktualizacje darmowe
Operacyjna prędkość przelotowa 16 m/s
Maks. dopuszczalna prędkość wiatru do 45 km/h (12 m/s) podczas lotu
do 30 km/h (8 m/s) podczas lądowania
Maks. czas lotu 55 minut
Min. obszar do startu i lądowania 2m x 2m
Zakres temperatury pracy -20oC do 50oC
Konieczność użycia fotopunktów Nie (w opcji PPK)

# hi