Instalacja Trimble Access 2018 - Geotronics Dystrybucja - Autoryzowany Dystrybutor Trimble

Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

Kontakt z serwisem: +48 12 416 1600

Instalacja Trimble Access 2018

Poniżej znajdziesz informacje na temat instalacji oprogramowania Trimble Access w wersji 2018 lub późniejszej. 

Trimble Access 2018 na urządzeniach z systemem Windows 10

Trimble® Access™ 2018 został zoptymalizowany pod system operacyjny Windows® 10 działający na platformach Trimble – kontrolerach Trimble TSC7 oraz Trimble T10.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Trimble.

Dokumentacja Trimble Access 2018

Trimble Access 2018.00 zawiera przeprojektowany system pomocy zainstalowany na kontrolerze. Ponadto, system pomocy Trimble Access jest dostępny pod adresem https://help.trimblegeospatial.com/TrimbleAccess

Informacje na temat zmian i nowości w poszczególnych wersjach znajdują się w dokumentach Release Notes, które są dostępne na stronie https://help.trimblegeospatial.com/TrimbleAccessReleaseNotes

Instalacja oprogramowania Trimble Access 2018

Program Trimble Access 2018 instaluje się tak jak poprzednie wersje oprogramowania, z tą różnicą, że Trimble Installation Manager musi zostać uruchomiony bezpośrednio na kontrolerze z systemem Windows 10, na którym jest instalowany program Trimble Access.

Instalowanie oprogramowania na kontrolerze z system Windows, na którym jest zainstalowana wcześniejsza wersja oprogramowania Trimble Access

Jeśli na kontrolerze z systemem Windows jest już zainstalowane oprogramowanie Trimble Access, którego gwarancja wygasa 1 czerwca 2018 lub później, a sam kontroler spełnia określone wymagania sprzętowe, można na nim zainstalować Trimble Access w wersji 2018. Aby to zrobić:

  1. Uruchom Trimble Installation Manager
  2. W polu Wersja wybierz Latest release – 2018.00 lub wyższą dostępną i naciśnij Zainstaluj

Podczas instalacji oprogramowania pliki job zostaną przekonwertowane do nowszej wersji, a folder Trimble Data zostanie zaktualizowany, aby przechowywać zadania w nowym folderze Projekty.

Instalowanie oprogramowania na nowym kontrolerze z systemem Windows

Jeśli instalujesz Trimble Access 2018 na nowym kontrolerze:

  1. Zainstaluj Trimble Installation Manager bezpośrednio na kontrolerze TSC7, T10 lub innym kontrolerze z systemem Windows 10.
  2. Aby uruchomić Trimble Installation Manager na kontrolerze, naciśnij ikonę Wyszukiwania na pasku Windows i wpisz Install. Naciśnij Trimble Installation Manager, który pokaże się w wynikach wyszukiwania, aby otworzyć Trimble Installation Manager.
  3. W polu Wersja wybierz Latest release – 2018.00 lub wyższą dostępną i naciśnij Zainstaluj

WAŻNE – Na kontrolerze nie może być zainstalowany równocześnie Trimble Access 2017 oraz 2018.

Wymiana kontrolera i przenoszenie istniejących licencji Trimble Access

Aby wymienić stary kontroler na nowy TSC7, możesz przenieść (zwrócić) licencję oprogramowania Trimble Access z kontrolera, który posiada ważną gwarancje na oprogramowanie. Gdy to zrobisz, Twój dystrybutor przypisze licencje do nowego kontrolera i będzie można zainstalować Trimble Access na nowym kontrolerze, korzystając z Trimble Installation Manager. 

Więcej informacji na temat przenoszenia licencji znajduje się w rozdziale To relinquish software licenses w pliku pomocy Trimble Installation Manager.

Konwersja plików job z wcześniejszych wersji do wersji 2018

Jeśli pliki, które chcesz przekonwertować są w wersji 2017.00 lub późniejszej, możesz je skopiować do kontrolera, a Trimble Access w wersji 2018.10 lub późniejszej automatycznie zaktualizuje pliki.

Jeśli posiadasz pliki Trimble Access w wersji wcześniejszej niż 2017.00 i chcesz je przekonwertować, możesz skonfigurować niestandardowe foldery danych, które Trimble Installation Manager przekonwertuje do odpowiedniej wersji Trimble Access i zainstaluje w prawidłowych folderach. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Custom data folders w pliku pomocy Trimble Installation Manager.

Dostępny jest także internetowy serwis Trimble Access Job Converter, który umożliwia konwersję plików .job Trimble Access do nowszych wersji.

Wypróbuj Trimble Access 2018

Jeśli chciałbyś poznać oprogramowanie Trimble Access 2018, możesz użyć narzędzia Trimble Installation Manager do utworzenia licencji demo Trimble Access. Licencja jest w pełni funkcjonalna, ale może być utworzona tylko raz dla wybranego ID komputera. Licencje demo są ograniczone do 30 punktów na zadanie, jednak można otwierać i przeglądać większe pliki utworzone na urządzeniu z pełną licencją. Licencje demonstracyjne umożliwiają połączenie z odbiornikami GNSS i tachimetrami tylko przez pierwsze 30 dni. Po 30 dniach można „połączyć się” tylko z emulatorem GNSS i instrumentami ręcznymi.

Więcej informacji na temat wersji testowej znajduje się w rozdziale Demonstration licenses w pliku pomocy Trimble Installation Manager.

# hi