Nieregularność krajobrazu Australii może stanowić wyzwanie nawet dla najlepszych geodetów. Narodowy przemysł energetyczny nie może sobie pozwolić na kompromis – dokładność jest najważniejsza niezależnie od terenu czy lokalizacji. Zespół pomiarowy sprostał temu wyzwaniu przy użyciu innowacyjnego rozwiązania, opartego na sprawdzonej technologii GNSS.

We wschodnim Queensland, firma Fyfe Pty Ltd z biurem w Brisbane była odpowiedzialna za świadczenie usług geodezyjnych i pokrewnych przy projekcie związanym z eksploatacją zasobów gazu naturalnego. W ramach planowania projektu, wykonawcy i właściciele gruntów współpracowali ze specjalistami z dziedziny ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, geodezji i budownictwa, aby zidentyfikować odwierty, trasy dla rurociągów, drogi dojazdowe i inne obiekty.

Zespoły pomiarowe Fyfe towarzyszyły dużym grupom – do 15 ekspertów – podczas wywiadów terenowych, na których specjaliści identyfikowali potencjalne miejsca odwiertów, gazociągów i dróg. Przy użyciu technologii GNSS wykonywali pomiar w miejscach wyznaczanych przez ekspertów. Pozyskane dane zostaną wykorzystane do utworzenia map i dróg dojazdowych dla planowanej inwestycji. Jednak odległe miejsca, pagórkowate tereny i gęste zadrzewienie utrudniały gromadzenie danych z wymaganą dokładnością.

Tradycyjne pomiary RTK GNSS z łatwością spełniają wymagania dokładnościowe, jednak w tym wypadku geodeci potrzebowali dodatkowej stacji bazowej, aby zapewnić kontrolę i odpowiednie pokrycie radiowe dla całego projektu. Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawy, pagórkowaty teren i bujna roślinność pokrywająca ten obszar często blokowały sygnały radiowe ze stacji bazowej RTK do odbiornika ruchomego – powodując opóźnienia dla całego zespołu, podczas gdy geodeci próbowali przywrócić działanie RTK. „Nie jest to przyjemna sytuacja, gdy tuzin osób czeka aż rozwiążesz problem z pomiarem” mówi menedżer projektu firmy Fyfe, Joe D’Aloia. „Musieliśmy w jakiś sposób zapewnić wymaganą dokładność bez wykorzystania stacji bazowych RTK.”

Zespół Fyfe do tego projektu wybrał odbiorniki GNSS Trimble R10. R10 posiada wbudowaną obsługę usług pozycjonowania Trimble, w tym poprawki korekcyjne CenterPoint® RTX i OmniSTAR®. Usługi te w czasie rzeczywistym łączą dane z globalnej sieci stacji referencyjnych Trimble z danymi satelitarnymi i innymi informacji. Wynikowe dane, przesłane do odbiornika Trimble R10 drogą satelitarną lub poprzez internetowe łącze danych, pozwalają odbiornikowi wyznaczyć pozycję z wysoką dokładnością.

CenterPoint RTX i OmniSTAR udowodniły, że są idealnym rozwiązaniem przy pomiarach w trudnych warunkach terenowych. Odbierając dane OmniSTAR bezpośrednio z satelitów, odbiornik Trimble R10 był w stanie obliczyć położenie z decymetrową dokładnością w czasie rzeczywistym; jest to imponujący wynik przy trudnych warunkach. Dzięki rozwiązaniom pomiarowych Trimble, firma Fyfe wyeliminowała kosztowne opóźnienia i była w stanie uzyskać wyniki o dokładności przekraczającej wymagania klienta.

Firma Fyfe wykorzystuje odbiornik Trimble R10 z usługą CenterPoint RTX w wielu projektach w różnych częściach Australii. Udaje im się uzyskać dokładność w czasie rzeczywistym na poziomie kilku centymetrów, bez konieczności korzystania ze stacji bazowych RTK czy sieci GNSS w czasie rzeczywistym.

„R10 zmienia zasady gry,” mówi D’Aloia. “Jego elastyczność umożliwia pracę w każdym miejscu i o każdej porze i pozwala nam spełniać wymagania dokładnościowe naszych klientów – od dokładności na poziomie metra do centymetra lub dwóch.”

źródło: magazyn Trimble Technology & More
tłumaczenie: Anna Starz, Geotronics Dystrybucja