Trimble Business Center

Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

Kontakt z serwisem: +48 12 416 1600

Oprogramowanie dla geodezji

Trimble Business Center

Oprogramowanie biurowe

Pewny przebieg pracy od pomiaru do wyniku.


Geodezyjne oprogramowanie CAD Trimble Business Center pomaga geodetom dostarczać dane GNSS o dużej dokładności, tworzyć produkty CAD oraz wykorzystywać pełną identyfikowalność danych przez cały cykl projektu.

trimble-business-center

Geodezyjne oprogramowanie CAD

Geodezyjne oprogramowanie CAD Trimble Business Center (TBC) oferuje szablony z możliwością dostosowania, uproszczone narzędzia wyboru oraz zautomatyzowane narzędzia drukowania. Geodeci cenią sobie dostępne w TBC zoptymalizowane procesy tworzenia projektów dróg i korytarzy oraz narzędzia takie jak automatyczne drukowanie przekrojów poprzecznych.

Wyrównanie sieci

TBC posiada szeroki zakres narzędzi do przetwarzania sieci, wyrównywania ciągu poligonowego oraz łączenia danych ze wszystkich źródeł, w tym pomiarów GNSS, niwelacyjnych oraz tachimetrycznych. Program wykorzystuje zaawansowane obliczenia, np. wyrównanie metodą najmniejszych kwadratów, zapewniając najwyższą dokładność przetworzonych danych.

Modelowanie powierzchni

Projektuj, twórz, przetwarzaj i dostarczaj modele powierzchni przy użyciu Trimble Business Center. Rozumiemy w jaki sposób geodeci chcą pracować z powierzchniami 3D, dlatego program Trimble Business Center posiada odpowiednie narzędzia do łatwej integracji powierzchni w codziennej pracy.

Narzędzia chmury punktów

Wielu geodetów pracuje na chmurach punktów tak często jak na danych pochodzących z innych metod pomiarowych (2D oraz 3D). TBC umożliwia analizy, czyszczenie, edycję i przetwarzanie chmur punktów w tym samym projekcie, w którym znajdują się inne dane (np. punkty osnowy).

Geodeci nie musza przełączać się pomiędzy rożnymi programami, aby móc pracować na danych chmur punktów - wszystko czego potrzebują znajdą w TBC.

Identyfikowalność danych

Miej świadomość skąd pochodzą twoje dane oraz kto je stworzył. TBC pozwala na pełną identyfikowalność danych, od surowych danych z pomiarów przez wszystkie wykonane przetwarzania. Oznacza to, że w sytuacji gdy należy wprowadzić poprawkę, np. zmienić wysokość tyczki, możesz to łatwo zidentyfikować, a wartości zostaną natychmiast zaktualizowane w trakcie dowolnego przetwarzania lub wyrównania. Pełna identyfikowalność danych, natychmiastowe wyniki.

Integracja z ESRI

Jeśli w swojej pracy wykorzystujesz produkty Esri takie jak ArcMap i ArcGIS Online, TBC posiada narzędzia, które pomagają zsynchronizować dane pomiarowe z danymi GIS. Teraz możesz połączyć się z geobazą ESRI i importować kody obiektów i schematy, dzięki czemu dane terenowe będą odpowiednio sformatowane i oznaczone.

AutoCAD i Bentley

Zespół TBC współpracował z zespołami programistów firmy AutoCAD i Bentley, aby zapewnić integrację i efektywną interoperacyjność programów, dzięki czemu użytkownik nie musi się martwić o to, jak je połączyć i może poświęcić ten czas na pracę.

Zestawienie funkcji

Każda edycja Trimble® Business Center (TBC) została stworzona, aby obsługiwać zestaw powiązanych ze sobą poleceń:

  • Viewer (nieobjęty licencją): Import + podgląd danych terenowych, podgląd projektów + eksport do urządzeń terenowych i oprogramowania Trimble.
  • Edycja Field Data: Eksport danych terenowych w formatach innych producentów, podstawowe funkcje CAD, kompletna kontrola jakości danych, wyrównanie sieci + praca na danych niwelacyjnych.
  • Edycja Surface Modeling: Podstawowe zarządzanie chmurą punktów, tworzenie + edycja powierzchni i osiowań, mapy wykopu/nasypu i raporty robót ziemnych
  • Edycja Surface Intermediate: Post-processing danych GNSS, wyrównanie ciągów poligonowych, kalibracja terenu, praca na podkładach mapowych, etykietowanie i wymiarowanie.
  • Edycja Survey Advanced: Praca na danych Trimble VisionTM, tworzenie zestawów rzutów, przetwarzanie danych katastralnych, wykorzystanie pełnych możliwości COGO i korytarzy.
  • Edycja Site Modeling: Konwersja + podnoszenie geometrii 2D do 3D umożliwiając pracę w terenie; czyszczenie danych projektu.
  • Edycja Site Construction: Obliczanie stref przewozu oraz zapotrzebowania na materiały, wielkości liniowych, głębokości warstw i objętości materiałów.
  • Edycja Infrastructure Construction: Projekty skrzyżowań, węzłów oraz łącznic wraz z analizą kosztów i objętości.

Szczegółowe zestawienie funkcji można znaleźć TUTAJ

Jeżeli jesteś zainteresowany subskrypcją oprogramowania TBC, możesz sprawdzić dostępne plany:SUBSKRYPCJA TBC

# hi