Rozwiązanie problemu z podłączeniem kontrolerów po aktualizacji Windows 10 - Geotronics Dystrybucja - Autoryzowany Dystrybutor Trimble

Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

Kontakt z serwisem: +48 12 416 1600

Rozwiązanie problemu z podłączeniem kontrolerów po aktualizacji Windows 10

1 czerwca, 2017

W ostatnim czasie spływa do nas wiele pytań dotyczących problemów z połączeniem kontrolera z komputerem po aktualizacji systemu Windows 10.

Wszystkim, których ten problem dotyczy, prezentujemy rozwiązanie tego problemu:

Aby rozwiązać problem należy pobrać na komputer plik: WMDC-Helper.exe

Obowiązkowo po pobraniu należy uruchomić program jako administrator (prawy klik na ikonie programu -> Uruchom jako Administrator), a następnie zresetować komputer i podłączyć kontroler.

W kontrolerze:

przejdź do

Start > Settings > zakładka „Connections” > USB to PC

i odznacz opcję “Enable advanced network functionality”

Więcej informacji:

(tłumaczenie artykułu ze strony junipersys.com)

Microsoft oficjalnie zakończył wsparcie programu Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile (ang. Windows Mobile Device Center – WMDC, dawniej ActiveSync) w systemie Windows Vista. Dla osób korzystających z nowszych systemów zaleca się użycie alternatywnych rozwiązań. Niektóre z nich opisano w poniższym artykule.

WMDC może nie działać w nowszych wersjach systemu Windows, szczególnie Widows 10 w wersji 1703 Creators Update (OS Build 15063). W przypadku osób, które korzystają z WMDC z najnowszą wersją Windows 10, możliwe jest obejście tego problemu, w jeden z opisanych poniżej sposobów.

Jeśli masz problem z uruchomieniem programu WMDC lub podłączeniem urządzenia, pobierz narzędzie WMDC-Helper i uruchom je jako administrator (narzędzie do pobrania tutaj: WMDC-Helper.exe)

Często, aby pomyślnie zainstalować WMDC, należy najpierw ręcznie aktywować wymagane środowisko .NET Framework 3.5 w oknie “Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows” (Panel sterowania > Programy i funkcje) oraz/lub należy użyć poprzedniego pliku instalacyjnego dotNetFx35setup.exe od Microsoft.

Jeśli WMDC i wybrane urządzenia nie zainstalują się pomyślnie poprzez Windows Update po podłączeniu przez USB, zalecamy, aby uruchomić 64-bitowy drvupdate-amd64.exe instalator jako Administrator w trybie zgodności dla systemu Windows Vista.

Po instalacji, gdy „Windows Mobile Device Center” pojawi się na liście programów w menu Start, może być konieczne uruchomienie Windows Powershell jako adminstrator i wprowadzenie poniższych poleceń rejestru, a następnie ponowne uruchomienie komputera.

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RapiMgr
/v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WcesComm
/v SvcHostSplitDisable /t REG_DWORD /d 1 /f

Może być także konieczne otwarcie funkcji „Zarządzanie komputerem” jako Administrator, aby wyświetlić Usługi i aplikacje > Usługi i zmienić Właściwości usług “Windows Mobile-2003-based device connectivity” i “Windows mobile-based device connectivity” na „Logowanie jako: Lokalne konto systemowe”. Następnie należy uruchomić każdą z tych usług. Czasem może być konieczne ponowne wprowadzenie zmian i uruchomienie tych usług, szczególnie przy ponownym podłączaniu urządzenia lub po ponownym uruchomieniu komputera.

Nawet jeśli WMDC nie pokazuje, że jest podłączony do urządzenia, możesz przeglądać zawartość swojego urządzenia w Eksploratorze plików (urządzenie pojawi się pod „Ten komputer”) lub je zsynchronizować.

# hi