Zamówienia


"Promocja Geotronics Polska Sp. z o.o. podczas CONSTRUCT CANADA oknem na Północną Amerykę"

W związku z realizacją projektu pn. "Promocja Geotronics Polska Sp. z o.o. podczas CONSTRUCT CANADA oknem na Północną Amerykę",w ramach Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 poprzez udział w targach CONSTRUCT CANADA, Geotronics Polska Sp. z o. o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

Zapytanie ofertowe - "CONSTRUCT CANADA"