Projekty UEW związku z realizacją projektu: Budowa centrum badawczo - rozwojowego w Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. w celu prowadzenia prac badawczo - rozwojowych w zakresie badań nad innowacyjnymi produktami.

Program Operacyjny Rozwój 2014-2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia B+R+I Działanie 2.1: "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" PO IR

Numer Wniosku: POIR.02.01.00-00-0144/17

Nazwa Wnioskodawcy: Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w konkursie ofert na

1. Dostawę sprzętu biurowego.

Zapytanie ofertowe sprzęt biurowy [PDF],
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zapytania ofertowego [PDF],
Załącznik 2 - Formularz ofertowy sprzęt biurowy [PDF],
Załącznik 2 - Formularz ofertowy sprzęt biurowy [DOCx],
Zmiany w treści ogłoszenia [PDF],
Informacja o rozstrzygnięciu [PDF],

Data publikacji: 05.04.2018, zmiana: 06.04.2018,

2. Dostawę sprzętu na potrzeby budowy serwerowni, prace związane z budową serwerowni, prace konfiguracyjne oraz szkolenia.

Zapytanie ofertowe budowa serwerowni [PDF],
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zapytania ofertowego_serwerownia [PDF],
Załącznik 2 - Formularz ofertowy serwerownia [PDF],
Załącznik 2 - Formularz ofertowy serwerownia [DOCx],
Zmiany w treści ogłoszenia [PDF],
Informacja o rozstrzygnięciu [PDF],


Data publikacji: 05.04.2018, zmiana: 06.04.2018,