Projekty UEProgram Operacyjny Rozwój 2014-2020
Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia B+R+I
Działanie 2.1: "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" PO IR


Numer Wniosku: POIR.02.01.00-00-0144/17

Nazwa Wnioskodawcy: Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.

Tytuł Projektu: Budowa centrum badawczo - rozwojowego w Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. w celu prowadzenia prac badawczo - rozwojowych w zakresie badań nad innowacyjnymi produktami.


Aktualne zamówienia są dostepne tutaj
W związaku z projektem poszukujemy pracowników na stanowiska:

  • Pracownik techniczny z zakresu geodezji
  • Inżynier informatyk

Więcej informacji w zakładce praca


Streszczenie projektu


Przedsięwzięcie planowane do zrealizowania przez Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o., , zakłada stworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w zakresie prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie systemów z zakresu geolokalizacji. Umożliwi to wykonywanie nowych i unowocześnienie dotychczas stosowanych technik pomiarowych w zakresie pomiarów i geolokalizacji, a także stworzy możliwość wzbogacenia oferty Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. o nowe lub udoskonalone produkty dotychczas nie dostępne w ofercie firmy. Oferta Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. zostanie rozbudowana o produkt w postaci systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego – system wyznaczania pozycji o wysokiej dokładności i wiarygodności.

Ponadto, tak wyposażone Centrum Badawczo-Rozwojowe wkomponuje się w proces osiągania przyszłych celów Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. w zakresie opracowywania i wdrażania do oferty innowacyjnych rozwiązań w zakresie pomiaru. Doprowadzi to do znaczącego podniesienia, i tak już wysokiego, poziomu technicznego i jakości produktów oferowanych przez Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. .

Realizacja projektu wynika bezpośrednio ze zidentyfikowanego przez Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. zapotrzebowania rynku na tego typu systemy, które zostało określone na bazie bogatego doświadczenia branżowego Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. Wynika z niego ogromne zapotrzebowanie na rozwiązania poprawiające efektywność pomiarów, co jest szczególnie istotne przy pracy geodetów. Ponadto, rynek oczekuje rozwiązań charakteryzujących się konkurencyjną ceną, a dokładniej zachowaniem relacji nakład – rezultat, czyli otrzymania wysokiej jakości rozwiązania, który będzie miał cenę rynkową.

W wyniku realizacji projektu i Agendy Badawczej powstanie innowacyjny produkt w postaci systemu wyznaczania pozycji o wysokiej dokładności i wiarygodności precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego (INNOWACJA PRODUKTOWA). Projekt będzie innowacyjny w skali międzynarodowej.

Innowacyjność systemu zostanie osiągnięta poprzez uzyskanie nowych cech i funkcjonalności, które nie są dostępne łącznie w rozwiązaniach obecnie dostępnych na rynku. Uzyskanie przewagi rynkowej jest kluczowe dla rozwoju nie tylko przedsiębiorstwa, ale i branży. Postęp uzyskany determinuje w znacznej mierze zachowania rynku, w tym podejmowane działania w zakresie innowacji.

Geotronics Dystrybucja sp. z o.o. będzie pierwszym przedsiębiorstwem w Polsce, które zbuduje stworzy rozwiązanie system umożliwiający funkcjonalne wykorzystanie technologii RTX w Polsce, bez konieczności ponoszenia nadmiernych kosztów finansowych. Obecnie licencja na technologię RTX jest dostępna wyłącznie na obszar całej Europy i użytkownik w Polsce musi ponosić koszt związany z użytkowaniem technologii w całej Europie, pomimo iż wykorzystuje w ograniczonym zakresie i w ograniczonym regionie. Realizacja projektu umożliwi zbudowanie odpowiedniego modelu dla Polski, co będzie umożliwiało zakup ograniczonej licencji RTX tylko dookreślonego obszaru (koszt użytkowania technologii będzie odpowiedni niższy).Działanie 6.5 - Promocja polskiej gospodarki
Poddziałanie 6.5.2. - Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.


Tytuły projektów:
"Do Azji Centralnej przez Mining World Central Asia"
"Promocja Geotronics Polska Sp. z o.o. podczas CONSTRUCT CANADA oknem na północną Amerykę"
"Promocja Geotronics Polska Sp. z o.o. podczas NT Expo kanałem dotarcia do rynku brazylijskiego"