Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

Fotogrametria

Agisoft Metashape

Oprogramowanie biurowe

Oprogramowanie przeznaczone do postprocessingu danych fotogrametrycznych


Agisoft Metashape umożliwia generowanie wysokiej rozdzielczości ortofoto z nadanymi georeferencjami oraz wyjątkowo dokładny numeryczny model pokrycia terenu.

agisoft-metashape

Podstawowe funkcje:

  • Aerotriangulacja
  • Tworzenie NMPT (GRID/TIN/teksturowanie)
  • Generowanie ortofoto
  • Przetwarzanie bez lub z zastosowaniem punktów kontrolnych
  • Przetwarzanie w wybranym układzie współrzędnych
  • Przetwarzanie zobrazowań wielospektralnych
  • Technologia Agisoft Metashape realizuje w pełni proces automatycznej aerotriangulacji, wykorzystując metodę niezależnych wiązek oraz autokalibracji kamery.

    System umożliwia także drapowanie NMPT. W pełni zautomatyzowany workflow umożliwia przetwarzanie tysięcy zdjęć lotniczych na komputerze typu desktop oraz tworzenie kompletnych produktów nawet użytkownikom, nieposiadającym specjalistycznej wiedzy fotogrametrycznej.