Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

Fotogrametria

Agisoft Metashape

Oprogramowanie biurowe

Oprogramowanie przeznaczone do postprocessingu danych fotogrametrycznych


Agisoft Metashape umożliwia generowanie wysokiej rozdzielczości ortofoto z nadanymi georeferencjami oraz wyjątkowo dokładny numeryczny model pokrycia terenu.

agisoft-metashape

Podstawowe funkcje:

 • Aerotriangulacja
 • Tworzenie NMPT (GRID/TIN/teksturowanie)
 • Generowanie ortofoto
 • Przetwarzanie bez lub z zastosowaniem punktów kontrolnych
 • Przetwarzanie w wybranym układzie współrzędnych
 • Przetwarzanie zobrazowań wielospektralnych
 • Technologia Agisoft Metashape realizuje w pełni proces automatycznej aerotriangulacji, wykorzystując metodę niezależnych wiązek oraz autokalibracji kamery.

  System umożliwia także drapowanie NMPT. W pełni zautomatyzowany workflow umożliwia przetwarzanie tysięcy zdjęć lotniczych na komputerze typu desktop oraz tworzenie kompletnych produktów nawet użytkownikom, nieposiadającym specjalistycznej wiedzy fotogrametrycznej.

  # hi