Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o wypełnienie oświadczenia o braku powiązań stanowiący Załącznik nr 3:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin realizacji zamówienia do 31.08.2020 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 20.08.2020 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_skpt@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o wypełnienie oświadczenia o braku powiązań stanowiący Załącznik nr 3:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Termin realizacji zamówienia do 31.08.2020 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 20.08.2020 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_skpt@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o wypełnienie oświadczenia o braku powiązań stanowiący Załącznik nr 3:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące powiązań

Termin realizacji zamówienia do 10 kwietnia 2020 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 31.03.2020 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_skpt@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o wypełnienie oświadczenia o braku powiązań stanowiący Załącznik nr 3:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące powiązań

Termin realizacji zamówienia do 15 stycznia 2020 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 08.01.2020 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_skpt@geotronics.com.pl


Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba części – 5.
Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na daną część.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis części zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2:

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o wypełnienie oświadczenia o braku powiązań stanowiący Załącznik nr 3:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące powiązań

Termin realizacji zamówienia do 31 grudnia 2019 r. 

Prosimy o odpowiedź w terminie do 17.12.2019 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_skpt@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Prosimy o wypełnienie oświadczenia o braku powiązań stanowiący Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące powiązań

Termin realizacji zamówienia do 30 listopada 2019 r. 

Prosimy o odpowiedź w terminie do 22.11.2019 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_skpt@geotronics.com.pl


Szczegółowy opis zamówienia zawarty został Załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Parametry techniczne opisane są w Załączniku nr 2.

Załącznik nr 2 – Parametry techniczne

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3.

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Prosimy o wypełnienie oświadczenia o braku powiązań stanowiący Załącznik nr 4

Termin realizacji zamówienia do 31 sierpnia 2019 r. 

Prosimy o odpowiedź w terminie do 08.08.2019 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_cuprum@geotronics.com.pl


W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4. Projekty aplikacyjne, pn. Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych, Firma Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia ofert na dostawę 8 sztuk uchwytów mocujących do anten GNSS.

Szczegółowy opis zamówienia zawarty został Załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Parametry techniczne opisane są w Załączniku nr 2.

Załącznik nr 2 – Parametry techniczne

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3.

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Termin realizacji zamówienia do 15 lipca 2019 r. 

Prosimy o odpowiedź w terminie do 7.06.2019 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_cuprum@geotronics.com.pl


W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4. Projekty aplikacyjne, pn. Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych, Firma Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia ofert na dostawę 28 sztuk narożnikowych reflektorów radarowych na potrzeby badań satelitarną techniką teledetekcyjną. 

Szczegółowy opis zamówienia zawarty został Załączniku nr 1.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis zamówienia

Parametry techniczne opisane są w Załączniku nr 2.

Załącznik nr 2 – Parametry techniczne

Prosimy o odpowiedź na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3.

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy

Termin realizacji zamówienia do 30 czerwca 2019 r. 

Prosimy o odpowiedź w terminie do 4.06.2019 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_cuprum@geotronics.com.pl


W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4. Projekty aplikacyjne, pn. Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych, Firma Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia ofert na dostawę 14 sztuk zasilaczy awaryjnych . 

Minimalne parametry techniczne opisane zostały w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1_UPS_specyfikacja

Prosimy o odpowiedź na załączonym formularzu:

Załącznik nr 2_UPS_oferta

Termin realizacji zamówienia do 7 dni od daty złożenia zamówienia. 

Prosimy o odpowiedź w terminie do 16.04.2019 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_cuprum@geotronics.com.pl


W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4. Projekty aplikacyjne, pn. Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych, Firma Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia ofert na dostawę 14 sztuk modemów LTE oraz 6 sztuk przełączników sieciowych . 

Minimalne parametry techniczne opisane zostały w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1_modemyLTE_specyfikacja

Prosimy o odpowiedź na załączonym formularzu:

Załącznik nr 2_modemyLTE_oferta

Termin realizacji zamówienia do 7 dni od daty złożenia zamówienia. 

Prosimy o odpowiedź w terminie do 16.04.2019 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_cuprum@geotronics.com.pl


W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4. Projekty aplikacyjne, pn. Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych, Firma Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia ofert na dostawę 14 szaf zabezpieczających. 

Minimalne parametry techniczne opisane zostały w Załączniku nr 1:

Załącznik nr 1_szafy_specyfikacja

Prosimy o odpowiedź na załączonym formularzu:

Załącznik nr 2_szafy_oferta

Termin realizacji zamówienia do 7 dni od daty złożenia zamówienia. 

Prosimy o odpowiedź w terminie do 16.04.2019 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_cuprum@geotronics.com.pl


W związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4. Projekty aplikacyjne, pn. Automatyczny system monitorowania wpływów wysokoenergetycznych wstrząsów parasejsmicznych na powierzchnię terenu z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych GNSS/PSInSAR oraz pomiarów sejsmicznych, Firma Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.  zaprasza do złożenia ofert na dostawę serwerów. 

Minimalne parametry techniczne opisane są w Załącznik nr 1_IT.pdf.

Prosimy o odpowiedź na załączonym formularzu.

Termin realizacji zamówienia do 30.04.2019 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 29.03.2019 r. do godziny 24:00 na adres: projekt_cuprum@geotronics.com.pl


W związku z realizacją projektu: Budowa centrum badawczo – rozwojowego w Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. w celu prowadzenia prac badawczo – rozwojowych w zakresie badań nad innowacyjnymi produktami.

Program Operacyjny Rozwój 2014-2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR

Numer Wniosku: POIR.02.01.00-00-0144/17

Nazwa Wnioskodawcy: Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.


W ramach projektu przeprowadzono konkurs na:

Dostawę sprzętu biurowego

Data publikacji: 05.04.2018, zmiana: 06.04.2018

Zapytanie ofertowe sprzęt biurowy [PDF]
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zapytania ofertowego [PDF]
Załącznik 2 – Formularz ofertowy sprzęt biurowy [PDF]
Załącznik 2 – Formularz ofertowy sprzęt biurowy [DOCx]
Zmiany w treści ogłoszenia [PDF]
Informacja o rozstrzygnięciu [PDF]

Dostawę sprzętu na potrzeby budowy serwerowni, prace związane z budową serwerowni, prace konfiguracyjne oraz szkolenia.

Data publikacji: 05.04.2018, zmiana: 06.04.2018

Zapytanie ofertowe budowa serwerowni [PDF]
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zapytania ofertowego_serwerownia [PDF]
Załącznik 2 – Formularz ofertowy serwerownia [PDF]
Załącznik 2 – Formularz ofertowy serwerownia [DOCx]
Zmiany w treści ogłoszenia [PDF]
Informacja o rozstrzygnięciu [PDF]