Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń: +48 666 866 661

W związku z realizacją projektu: Budowa centrum badawczo – rozwojowego w Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. w celu prowadzenia prac badawczo – rozwojowych w zakresie badań nad innowacyjnymi produktami.

Program Operacyjny Rozwój 2014-2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia B+R+I Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR

Numer Wniosku: POIR.02.01.00-00-0144/17

Nazwa Wnioskodawcy: Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.


W ramach projektu przeprowadzono konkurs na:

Dostawę sprzętu biurowego

Data publikacji: 05.04.2018, zmiana: 06.04.2018

Zapytanie ofertowe sprzęt biurowy [PDF]
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zapytania ofertowego [PDF]
Załącznik 2 – Formularz ofertowy sprzęt biurowy [PDF]
Załącznik 2 – Formularz ofertowy sprzęt biurowy [DOCx]
Zmiany w treści ogłoszenia [PDF]
Informacja o rozstrzygnięciu [PDF]

Dostawę sprzętu na potrzeby budowy serwerowni, prace związane z budową serwerowni, prace konfiguracyjne oraz szkolenia.

Data publikacji: 05.04.2018, zmiana: 06.04.2018

Zapytanie ofertowe budowa serwerowni [PDF]
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zapytania ofertowego_serwerownia [PDF]
Załącznik 2 – Formularz ofertowy serwerownia [PDF]
Załącznik 2 – Formularz ofertowy serwerownia [DOCx]
Zmiany w treści ogłoszenia [PDF]
Informacja o rozstrzygnięciu [PDF]